Odpłatność dla kursów w dniach 02.11 – 26.11.2021r.:

Wyżywienie: 255 zł
Zakwaterowanie w czasie kursu: 130 zł

Wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać najpóźniej do końca drugiego tygodnia każdej edycji kursu. Po przekroczeniu tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.


WPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE NALEŻY DOKONAĆ DO 12.11.2021r. NA PONIŻSZE KONTO LUB W KASIE ZS nr 1:

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
26 9226 0005 0001 4030 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać: NAZWISKO I IMIĘ ucznia za którego realizowana jest płatność i czego dotyczy (tj. wyżywienia i zakwaterowania). 
Kaucja 50 zł płatna jest w momencie kwaterowania ucznia w pokoju wychowawców, nie można jej wpłacać na konto.


Jeżeli uczeń sam realizuje odpłatność w KASIE ZS nr 1 zobowiązany jest do oddania wychowawcy dowodów wpłaty oraz paragonu.