ODPŁATNOŚĆ:

1. Wyżywienie: 307,80 zł
2. Zakwaterowanie: 140,40 zł

Powyższe kwoty zawierają 8% podatek VAT.
Kaucja zwrotna: 50,00 zł
Wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie można dokonywać na konto :

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
26 9226 0005 0001 4030 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać: NAZWISKO I IMIĘ ucznia za którego realizowana jest płatność i czego dotyczy (tj. wyżywienia i zakwaterowania). 
Kwota wpłacana powinna być równa wyżej wymienionej odpłatności.
Kaucja 50 zł płatna jest w momencie kwaterowania ucznia w pokoju wychowawców, nie można jej wpłacać na konto.

Jeżeli uczeń sam realizuje odpłatność w KASIE ZS nr 1 zobowiązany jest do oddania wychowawcy dowodów wpłaty oraz paragonu.

Odpłatność dla kursantów zakwaterowanych w terminie od 03.02.2020 r. do 13.03.2020 r.
WPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE NAJPÓŻNIEJ DO 26.02.2020r.