Dla uczestników kursu

W DNIACH 03.02 – 13.03.2020 ODBĘDĄ SIĘ KURSY ZAWODOWE

( 10.02. – 21.02.2020r. FERIE ZIMOWE )

 1. Kucharz III°
 2. Mechanik Pojazdów Samochodowych III°
 3. Fryzjer  II°
 4. Sprzedawca I°

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY KWATEROWANIU:

1. Skierowanie na kurs.
2. Legitymacja szkolna lub dowód osobisty.
3. Wypełniona karta zgłoszenia ucznia do Internatu (pobierz kartę zgłoszeniową)

SPRAWY RÓŻNE:

 • Przyjazd kursantów do Internatu na tą edycję kursu jest możliwy w dniu 02.02.2020 r. od godz. 16.00.
 • Internat jest czynny od niedzieli od godziny 16-tej do piątku do godziny 17-tej. Przyjazd do internatu w niedzielę możliwy jest do godziny 20:00, a w poniedziałek od 6:00.
 • Uczeń przyjeżdżający do internatu, kwaterowany będzie w pokojach 4 – 5 osobowych.
 • Uczeń wyjeżdżający z internatu w dniu innym niż piątek musi być zwolniony przez rodzica telefonicznie lub pisemnie.
 • Uczeń zobowiązany jest do korzystania z całodniowego wyżywienia. Kwoty za wyżywienie z tytułu nieobecności ucznia w internacie będą zwracane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy (tj. co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem) oraz zwrocie kartek żywieniowych za ten okres. Wypłata zwrotów dokonywana będzie na zakończenie kursu.
 • Jeżeli uczeń posiada dofinansowanie instytucji do wyżywienia powinien przynieść ze sobą decyzję przyznającą pomoc.
 • Odpowiedzialność za wartościowe rzeczy osobiste uczeń ponosi indywidualnie.
 • Uczeń decydujący się na zamieszkanie w internacie zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad regulaminu placówki oraz uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
 • Regulamin internatu jest dostępny na naszej stronie.
 • W przypadku dodatkowych pytań kontakt z Internatem Zespołu Szkół nr 1 pod numerem: 518 345 155