Kadra pedagogiczna

KIEROWNIK INTERNATU:

mgr Jolanta Binkowska

WYCHOWAWCY:

GRUPA 1:
mgr Jolanta Binkowska
mgr Anna Królak
mgr Monika Kowalska

GRUPA 2:
mgr Iwona Beczek
mgr Agnieszka Gliwińska

GRUPA 3 – kurs wielozawodowy:
mgr Ewelina Karczmarczyk
Dorota Wojciechowska