Opłaty

Koszty pobytu w internacie obejmują:

koszty wyżywienia (ustalane są na podstawie ilości dni pobytu w internacie x stawka dzienna, która wynosi 15 zł (uczniowie z poza szkoły dopłacają 8% podatku VAT))
miesięczną opłatę stałą za zakwaterowanie, w wysokości:
– 40 zł – uczniowie ZS nr 1
– 50 zł – uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego

Wyżywienie:

Wpłaty można dokonać w kasie ZS nr 1 od pon. do pt. w godz. 9:00 – 15:00 oraz bezpośrednio na konto.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 
26 9226 0005 0001 4030 2000 0010

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny, przysługuje dodatek za zakwaterowanie dziecka w internacie w kwocie 113 zł miesięcznie (z wyłączeniem wakacji). Warunkiem otrzymywania powyższego świadczenia jest dopełnienie formalności wskazanych przez instytucje wypłacające zasiłek rodzinny.