Opłaty

Odpłatność za wrzesień 2021r – wyżywienie 330 zł (płatne w kasie ZS nr 1 lub na konto).

Opłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać z góry do 10-go każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.

Kaucja 50 zł płatna jest w momencie kwaterowania ucznia w pokoju wychowawców.

Koszty pobytu w internacie obejmują:

  • wyżywienie (ustalane są na podstawie ilości dni pobytu w internacie x stawka dzienna, która wynosi 15 zł)
  • miesięczną opłatę za zakwaterowanie w wysokości:
    – 40 zł – uczniowie ZS nr 1
    – 50 zł – uczniowie innych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mińskiego

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 
26 9226 0005 0001 4030 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać: NAZWISKO I IMIĘ ucznia, za którego realizowana jest płatność i czego dotyczy (tj. wyżywienia i zakwaterowania).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny, przysługuje dodatek za zakwaterowanie dziecka w internacie w kwocie 113 zł miesięcznie (z wyłączeniem wakacji). Warunkiem otrzymywania powyższego świadczenia jest dopełnienie formalności wskazanych przez instytucje wypłacające zasiłek rodzinny.