Witaj na stronie internatu!

Bieżące informacje znajdują się w zakładce „Aktualności”.

.

Przed przyjazdem do placówki proszę zapoznać się z procedurami organizacji i zachowania bezpieczeństwa oraz postępowania w razie zagrożenia w Internacie ZS nr 1 im.Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim na czas trwania pandemii COVID-19 z dnia 27.08.2020r .

zasady funkcjonowania dla rodziców/opiekunów prawnych

zasady funkcjonowania dla wychowanków


Kończysz szkołę podstawową?
Chcesz kontynuować naukę w Mińsku Mazowieckim?
Już teraz pomyśl gdzie zamieszkasz.
Internat nasz mieści się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
przy ulicy BUDOWLANEJ 4 w Mińsku Mazowieckim.
Jesteśmy placówką koedukacyjną.

SPOŚRÓD INNYCH WYRÓŻNIAMY SIĘ TYM, ŻE ZAPEWNIAMY:

• czas i właściwe warunki do nauki;
• możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności, poprzez pracę w 
  sekcjach: multimedialnej, artystycznej, kulinarnej, sportowej, jak również Młodzieżowej 
  Radzie Internatu;
• całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i codzienną opiekę pielęgniarki
szkolnej (w godzinach pracy szkoły);
• dobre warunki lokalowe – pokoje 4 i 5 osobowe, rozlokowane na dwóch kondygnacjach;
• do dyspozycji mieszkańców: pracownię komputerową z dostępem do internetu oraz 
  bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie placówki, świetlicę wyposażoną w sprzęt 
  audiowizualny, pokój cichej nauki, profesjonalnie wyposażoną siłownię, świetlicę sportową 
  (bilard, piłkarzyki, stoły do tenisa) aneks kuchenny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
  oddzielnie na każdej kondygnacji, podręczną biblioteczkę;
• współpracę z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogami 
  szkolnymi.

NASZE ATUTY:

• bardzo bliska odległość do szkoły (1 minuta);
• korzystne warunki finansowe;
• życzliwa atmosfera sprzyjająca nauce i wypoczynkowi;
• atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego;
• współpraca z instytucjami w celu zaspokojenia potrzeb młodzieży;
• wewnętrzny i zewnętrzny monitoring budynku.

ZAPRASZAMY !