Dla kandydatów

W czasie funkcjonowania internatu (od niedzieli godz. 16.00 do piątku godz.17.00), mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z wykształceniem magisterskim resocjalizacyjnym i opiekuńczo – wychowawczym oraz codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej (w godzinach pracy szkoły).

Uczeń ubiegający się o miejsce w Internacie ZS nr 1 powinien złożyć uzupełnione dokumenty: 
1. Kartę zgłoszenia ucznia do internatu (pobierz kartę zgłoszeniową)
• uczniowie mieszkający w internacie – do 31 maja
• uczniowie klas pierwszych – najpóźniej w dniach kończących poszczególne etapy rekrutacji.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych 
3. Zgoda na publikację wizerunku

PAMIĘTAJ!

Gdy będziesz już przyjęty:

zabierz ze sobą przybory toaletowe, ręczniki, bieliznę nocną oraz obuwie miękkie (kapcie) i sportowe, a w celu zameldowania dokument tożsamości ze zdjęciem, wnieś kaucję w internacie w wysokości 50 zł (kaucja pobierana jest za ewentualne zniszczenia – podlega zwrotowi przy opuszczeniu internatu).