Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Sukces szkoły w programie IT SZKOŁA

Program IT Szkoła to największy polski program akademicki typu „outreach”. Ze względu na poziom merytoryczny oferowanych kursów rekomendujemy włączenie się do programu szkół ponadgimnazjalnych. Program studiów IT Szkoła nawiązuje do aktualnej podstawy programowej przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz podstawy programowej dla zawodu technik informatyk i dlatego może stanowić dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym. W ramach współpracy ze szkołami program zakłada realizację następujących celów: Podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA). Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie (AKADEMICKIE KOŁA NAUKOWE, KONKURSY). Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie wybranych obszarów informatyki poprzez oferowane w programie specjalistyczne szkolenia stacjonarne i w formule e-learningowej (KURSY DLA NAUCZYCIELI). Wyłonienie poprzez prowadzony w programie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych (RANKING IT SZKOŁA). Uczniowie oraz nauczyciele mogą korzystać podobnie jak indywidualni uczestnicy programu ze wszystkich materiałów dydaktycznych znajdujących się w ofercie IT Szkoła. Dodatkowo dla nauczycieli został stworzony panel nauczyciela, którzy umożliwia zarejestrowanie grupy uczniów w programie oraz śledzenie ich aktywności. Program rejestruje również wszelkie statystyki i informacje dotyczące aktywności wszystkich uczniów z danej szkoły. Na podstawie tych danych tworzony jest RANKING SZKÓŁ IT SZKOŁA.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17