Przejdź do treści

OPIS PRÓB EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

do Liceum Ogólnokształcącego

ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

 1. Do egzaminu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy najpóźniej                    w dniu przeprowadzenia sprawdzianu dostarczą do Liceum orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. Załącznik 1
 • Kandydaci przystępują do trzech prób sprawnościowych w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).
 • Sprawdzian obejmuje następujące próby sprawnościowe:

1) dziewczęta:

 1. test siły – zwis na drążku o ugiętych rękach [s],
  1. test szybkości – bieg wahadłowy 10x10m [s]
  1. test wytrzymałości – bieg na 800 m [min];

 2) chłopcy:

 1. test siły – podciąganie na drążku [liczba powtórzeń],
  1. test szybkości – bieg wahadłowy 10x10m [s]
  1. test wytrzymałości – bieg na 1500 m [min].
 • Kolejność zdawanych prób sprawnościowych:

test siły,

test szybkości,

test wytrzymałości.

Uwaga! Wszystkie próby wykonuje się jeden raz.

 • Czas trwania sprawdzianu: około dwóch godzin (w zależności od liczby kandydatów) w ciągu jednego dnia
 • . Opisy prób sprawnościowych:
 • zwis na drążku – ćwicząca trzyma drążek nachwytem, palcami do góry i kciukiem od dołu o ramionach ugiętych w stawach łokciowych; dłonie winny znajdować się na szerokości barków; na sygnał „start” wykonuje zwis (nogi nie dotykają podłoża) tak, aby broda znajdowała się powyżej drążka; wynikiem próby jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji; pomiar czasu kończy się z chwilą, gdy ćwicząca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka;
 • Bieg wahadłowy: startujący/a staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej.

Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do pierwszego pachołka, okrąża go i dalej biegnie do drugiego pachołka. Odległość miedzy pachołkami wynosi 10m. Startujący/a biegnie 10 razy w obydwie strony, stoper jest wyłączony w momencie przekroczenia mety. Wynikiem jest czas uzyskany po biegu.

 • bieg na 800 i 1500 m – na sygnał „na miejsca” ćwicząca(-y) staje nieruchomo przed linią startową w pozycji wykrocznej (tzw. Start wysoki); na sygnał pokonuje wyznaczony

dystans w jak najszybszym czasie;  czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

 • podciąganie na drążku na liczbę: ćwiczący  chwyta drążek nachwytem, palcami od góry i kciukiem od dołu, dłonie ma na szerokość barków i wykonuje zwis prosty; na sygnał

ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego; ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może; wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem); test zostaje przerwany, jeżeli ćwiczący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą; ćwiczący nie może wykonywać ruchów wymachowych kończyn dolnych – podciągnięcia wykonuje się siłą.

7. Warunki zaliczenia egzaminu sprawności fizycznej;

Kandydat przystępuje do trzech prób sprawnościowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata pozytywnych wyników z co najmniej jednej próby sprawnościowej.

Normy dla kandydatów:

 1. dziewczęta:
  1. test siły – zwis na drążku o ugiętych rękach – ≥ 5,0 s,
  1. test szybkości – bieg wahadłowy 10x10m  – ≤ 40 s,
  1. test wytrzymałości – bieg na 800 m – ≤ 4:00 min;
 • chłopcy:
  • test siły – podciąganie na drążku – ≥ 3 podciągnięcie,
  • test szybkości – bieg wahadłowy 10x10m  – ≤ 30 s,
  • test wytrzymałości – bieg na 1500 m – ≤ 6:00 min.