Przejdź do treści

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym należy składać  w szkole pierwszego wyboru! (wyklucza się składanie wniosku pocztą lub emailem)

Wypełnione wydrukowane i podpisane wnioski, potwierdzone kserokopie świadectw oraz potwierdzone kserokopie wyników egzaminu ósmoklasisty, należy złożyć:

Od 08.00 do 16.00 – czytelnia.

WYBÓR KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Uwaga:  kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół

Podczas dokonywania wyboru szkoły oraz kierunków kształcenia należy, wziąć pod uwagę, że w procesie rekrutacyjnym ważna jest kolejność wpisanych kierunków kształcenia. Kandydat, który jako pierwszą szkołę oraz kierunek wybierze szkołę i kierunek XXX, to system przeliczy punkty zgodnie z obowiązującym prawem i umieści kandydata na liście osób chętnych do danego oddziału. Jeśli zdarzy się, że miejsce na liście jest poza limitem przyjęć, system przeliczy kandydatowi punkty drugiego wyboru YYY i umieści go na liście. Jeśli uzyskana liczba punktów nie pozwoli kandydatowi na uzyskanie miejsca na liście zakwalifikowanych, system przeliczy punkty do trzeciego wyboru ZZZ. Jeśli kandydat uzyska odpowiednią liczbę punktów w wyborze ZZZ, zostanie umieszczony na liście zakwalifikowanych zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

Ważne jest, aby nie ograniczać się do jednego wyboru, tylko wykorzystać maksymalną liczbę szkół i kierunków kształcenia we wniosku do szkoły. Kandydat może wybrać jako pierwszy wybór szkołę XXX i kilka kierunków w danej szkole.

Np.

Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

pierwszy wybór:

– klasa pedagogiczno-prawna

drugi wybór:

– klasa przygotowania wojskowego

Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsk Mazowieckim

– technik informatyk

– technik budownictwa

– technik stylista, itd