Przejdź do treści

DOZWOLONE PRZYBORY NA EGZAMINIE ZAWODOWYM Z POSZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI (WG KOMUNIKATU CKE)

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

  • Każdy zdający powinien mieć: długopis (pióro) z czarnym  tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań  na kartach identyfikacyjnych oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  • Każdy zdający może mieć: kalkulator prosty (umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

KWALIFIKACJAPRZYBORY
ELE.04  kalkulator prosty, ołówek, linijka, temperówka, gumka, długopis z czarnym wkładem  
BUD.19  długopis/cienkopis z czarnym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z czerwonym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z zielonym tuszem/atramentem, długopis/cienkopis z brązowym tuszem/atramentem, kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi,ołówek,gumka,temperówka,linijka.  
BUD.14kalkulator prosty,długopis z czarnym wkładem.
BUD.25kalkulator prosty z podstawowymi funkcjami matematycznymi,długopis z czarnym tuszem,linijka – długość ok. 20 cm.
BUD.15długopis z czarnym tuszemkalkulator prosty
INF.03długopis z czarnym tuszem