Przejdź do treści

EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY

60 min.

2.06.2022 r. (czwartek)

8:00 – INF.02 – 3GIN (26 osób) /  technik informatyk

10:00 – INF.02 – 3PIN (27 osób) / technik informatyk

12:00 – MOD.03 – 3PTP (11 osób) / technik przemysłu mody

             BUD.18 – 3GGE (13 osób) / technik geodeta

14:00 – BUD.13 – 3GDR (9 osób) + 3PDR (11 osób) / technik budowy dróg

3.06.2022 r. (piątek)

8:00 – ELE.03 – 3 GCH (12 osób) / technik chłodnictwa i klimatyzacji

           BUD.11 – 3 GTR (8 osób) / technik robót wykończeniowych

10:00 – BUD.01 – 3 GBUD (23 osoby) / technik budownictwa

12:00 – BUD.09 – 3PM (10 osób) + 3GM (12 osób) / monter sieci i instalacji sanitarnych

6.06. 2022 r. (poniedziałek)

08:00 – BUD.11 – 3PT (15 osób) + 3GT (15 osób) / monter zabudowy i robót                      

wykończeniowych w budownictwie

10:00 – DRM.04 – 3 PS (13 osób) +  3 GS (9 osób) / stolarz

12:00 – HGT.02 – 3PK +3GK (14 osób) / kucharz

EGZAMIN PRAKTYCZNY w ZS nr 1 im. K. Wielkiego

7.06. 2022 r. (wtorek) – 10.06. 2022 r. (piątek) / sesje godz. 8:00, 12:30, 17:00

INF.02 – 3GIN (26 osób) + 3PIN (27 osób)

9.06. 2022 r. (czwartek) / sesje 08:00, 12:30, 17:00

BUD.18 – 3GGE (13 uczniów)

Sesja egzaminacyjna poprawkowa dla uczniów z sesji zimowej styczeń 2022 w ZS nr 1:

20.06.2022r. (praktyczny)

godz. 9:00BD.25 (2 osoby) / 180 min.

                    BD.32 (4 osoby) / 180 min.

20.06.2022 r. (praktyczny)

09:00 – AU.26 – (1 uczeń) / 120 min.

20.06.2022r. (praktyczny)

godz. 13:00 -BD.21 (5 osób) / 180 min.

21.06.2022 r. (pisemny papierowy)

14:00 – EE.09 – (4 uczniów) / 150 min.

Egzamin poprawkowy dla uczniów z sesji lato 2021

i wcześniejszych w ZS nr 1:

23.06.2022 r. (praktyczny)

09:00 – B.30 – 180 min.

27.06.2022 r. (praktyczny wykonanie)

08:00 – EE.08 – (3 uczniów) / 150 min.

EGZAMIN PRAKTYCZNY W CKZiU ZDAJĄ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE

BUD.09

BUD.11

DRM.04

HGT.02

BUD.01

ELE.03

BUD.13

MOD.03