Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje wszelkiego typu instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne, montuje także różne typy deszczownic, wykonuje też prace konserwatorskie dotyczące wszystkich wymienionych obiektów. Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.

To zawód dla ciebie, jeśli: jesteś sprawny fizycznie, pomysłowy, elastyczny w działaniu  myśleniu, masz refleks, dobrą koordynację ruchowo-wzrokową; masz podzielność i  koncentrację uwagi, zręczność palców i rąk, umiejętność szybkiego przestawienia się z jednej czynności na drugą. Potrafisz współpracować z zespołem.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę.

W drugim semestrze klasy drugiej uczeń może przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych. Natomiast w drugim semestrze klasy trzeciej uczeń może przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację  B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.  Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć dalszą naukę.

Okres kształcenia 3-lata. Nauka przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywa się w szkole. Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 


 

 

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

 

Egzamin zawodowy

 

 

 

 


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17