Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Sukcesy uczniów naszej szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zakwalifikował ucznia naszej szkoły Łukasza Dobrzyńskiego do zawodów III stopnia /centralnych/ XXVII edycji OWiUB, które odbędą się 10-12 kwietnia 2014 roku w Lublinie. Nasz szkoła jest w gronie 44 szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych. W roku szkolnym 2013/2014 do rywalizacji w Olimpiadzie przystąpiło 3735 uczniów reprezentujących 176 szkół, spośród których zostało wyselekcjonowanych 82 uczestników zawodów centralnych.

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych nagrodził ucznia klasy drugiej Technikum – technik budownictwa – Daniela Kiszkurno za zajęcie 10 miejsca w zawodach okręgowych. 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest organizowana od 1987 roku. Organizatorem jej jest Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii  Lądowej. Uczestniczą w niej uczniowie technikum budowlanego i architektonicznego z całego kraju.  Zakres Olimpiady obejmuje wiadomości ogólno-budowlane, konstrukcyjne i projektowe z zakresu budownictwa oraz nowości rynkowe z dziedziny budownictwa.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17