Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI - SPOTKANIE Z RODZICAMI

Dnia 19.03.2012r w murach naszej szkoły gościliśmy Pana prof. dr hab. Józefa Bednarka oraz Panią dr Annę Andrzejewską – pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni warszawskich, autorów książek i publikacji dotyczących edukacji medialnej, ekspertów w zakresie nowych technologi i mediów cyfrowych.

Uczniowie klas pierwszych i drugich o profilu informatycznym uczestniczyli w spotkaniu „Zagrożenie w cyberprzestrzeni“, na którym prowadzący przedstawili konieczność świadomego i racjonalnego korzystania z najnowszych technologii i mediów cyfrowych.
Zafascynowani możliwościami świata wirtualnego często nie dostrzegają pojawiających się zagrożeń, takich jak infoholizm(uzależnienie od komputera)  czy cyberbullying(cyberprzemoc).

Niekiedy także rodzice  nie zdają sobie sprawy, że TV, komputer lub telefon komórkowy moga być źródłem uzależnienia i nie wiedzą jak reagować, gdy pojawiają się pierwsze  jego symptomy. Dlatego też w godzinach popołudniowych nasi goście spotkali się również z rodzicami naszych uczniów wskazując na ogromne niebezpieczeństwo  niekontrolowanego posługiwanie się narzędnymi cyberprzestrzeni, które może prowadzić  do zaburzeń sfery psychicznej, zniszczenia relacji z kolegami i rodzicami, a także do agresji i przemocy.

Obie części były urozmaicone poruszającymi prezentacjami i filmami obrazującymi problem.
Spotkanie a rodzicami zakończyło się apelem p. Dyrektor o potrzebie kontaktu z własnym dzieckiem, poświęcenia mu czasu i uwagi – gdyż jednym z najskuteczniejszch czynników chroniących przed infoholizmem są  silne więzi rodzinne.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17