ABSOLWENT TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
  • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
  • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Szkoła organizuje dla uczniów praktykę zawodową w wymiarze 2 x 4 tygodnie (łącznie 280 godzin) w zakładach produkcyjnych zatrudniających programistów na potrzeby zewnętrzne i własne.

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia kontynuację nauki na najlepszych politechnikach lub uniwersytetach, a także pozwoli na realizację własnej drogi zawodowej poprzez zatrudnienie w firmach programistycznych lub w ramach samozatrudnienia.

Nasze pracownie