Przejdź do treści

Informacje dla zdającego:


Wewnętrzny harmonogram części pisemnej 


DOZWOLONE PRZYBORY NA EGZAMINIE ZAWODOWYM Z POSZCZEGÓLNYCH KWALIFIKACJI (WG KOMUNIKATU CKE)