Przejdź do treści

Konferencja na temat samorządności w szkołach branżowych

18.06.2024 r. uczennice z klasy 2f Branżowej Szkoły I Stopnia z p. Katarzyną Budzyńską brały udział w konferencji pt. „Demokracja w Branżówkach” w Warszawie, organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundacje CIVIS POLONUS. Dzięki udziałowi w konferencji uczniowie mieli okazję do zapoznania się z działalnością Samorządów Uczniowskich Szkół Branżowych I Stopnia oraz wymiany doświadczeń. Celem spotkania było poszukanie odpowiedzi na pytanie, jak organizować samorządność uczniowską w klasach branżowych oraz jak skutecznie włączać uczniów w życie społeczności szkolnej. W dalszej części konferencji przedstawione prezentacje dobrych praktyk, a także dyskutowano na temat potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów i animacji samorządności uczniowskiej.