Podpisanie porozumienia z firmą SOFTCONTROLS i otwarcie ekopracowni!

🖋️📃 1 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z firmą SOFTCONTROLS Sp. z o.o., która wspiera szkołę w kształceniu uczniów w nowopowstałym kierunku – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ♻️

Porozumienie podpisali: starosta miński Antoni Tarczyński, wicestarosta Witold Kikolski, Tomasz Wieczorek prokurent firmy Softcontrols i dyrektor ZS 1 Adam Trześkowski w obecności zaproszonych gości: Marii Koc poseł na Sejm RP, Agnieszki Kiljańczyk Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach, Emilii Piotrkowicz naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji, Dominiki Abramowskiej i Marcina Malinowskiego przedstawicieli firmy Softcontrols, a także nauczycieli i uczniów.

🗝️ 🎓 Następnie zaproszeni goście dokonali uroczystego otwarcia pracowni odnawialnych źródeł energii. Szkoła wzięła udział w konkursie „EKOPRACOWNIA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” i jako jedyna szkoła z powiatu mińskiego otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na wyposażenie takiej pracowni.

Zakupiono m.in. nowoczesny monitor, laptop i tablety, ręczne modele elektrowni wiatrowej i zestaw instalacji fotowoltaicznej, a także projekty naukowe: oszczędzanie wody i dotyczący energii słonecznej. Zakupiony sprzęt zapewni uczniom lepsze poznanie nowoczesnych technologii. Sprzęt dostarczyła firma EDUCARIUM.

Łączny koszt pracowni to 83 236 zł z czego 74 903 zł pochodzi z WFOŚiGW, zaś pozostała kwota ze środków budżetu Powiatu Mińskiego. Prezentacji zakupionego sprzętu dokonał Marek Murach nauczyciel w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, przebieg całej uroczystości nadzorowała Anna Szostek kierownik Kształcenia Praktycznego.