Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberprzemoc

💻 👮‍♀️Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielem policji, Sekcji do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy.

Podczas spotkania uczniowie zostali uświadomieni czym jest zjawisko cyberprzemocy i jednocześnie zostali poinformowani o skutkach umieszczania w sieci wpisów, haseł oraz zdjęć. Pani funkcjonariusz przestrzegała również uczniów przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych oraz bardzo szczegółowo omówiła kwestię odpowiedzialności prawnej nieletnich. Przekazywane informacje zostały przez młodzież ocenione jako niezwykle ważne i pomocne.

Spotkanie zostało zorganizowane przez zespół specjalistów szkolnych.