Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Masters of English

Zapraszam uczniów do udziału w konkursie językowym "Masters of English".Konkurs odbędzie się we wtorek  21 kwietnia 2015 roku o godz. 9.50 (na 3 lekcji) na auli. Konkurs składa się z dwóch części: Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania. Część ustna: dotyczy 5 osób, które zdobyły największą liczbę punktów z części pisemnej. Zagadnienia na część ustną zostaną podane bezpośrednio po części pisemnej. Część ustna odbędzie się 7 maja o godz.13.15, w sali 115.

 Chętni zgłaszają się do p. Agnieszki Chorążewicz, sala 115.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17