Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

przetarg nieograniczony na organizację kursu 3088 Administering Novell Open Enterprise Server 2 for Linux dla młodzieży w ramach projektu ?Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia?

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację kursu 3088 Administering Novell Open Enterprise Server 2 for Linux dla młodzieży w ramach projektu „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17