Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 12 października 2012 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, o godzinie 14.00 rozpoczęły się uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Na wstępie Dyrektor Małgorzata Beczek powitała wicedyrektorów, nauczycieli, uczniów, pracowników księgowości i administracji oraz przybyłych gości, wśród których znaleźli się: ppłk. Jacek Kazimierski reprezentujący Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz Edyta Ludwiniak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W dalszej części przemówienia Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 powróciła do początków historii Szkoły, podkreślając rolę tradycji w kształtowaniu placówki i jej oferty dydaktycznej, po czym zwróciła uwagę na potrzebę podążania z duchem czasu i dynamicznego dopasowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wpisując się w temat innowacyjności Pani Dyrektor poinformowała obecnych  o sukcesie w postaci zarejestrowania w Kuratorium Oświaty w Warszawie dwóch innowacji pedagogicznych: „klasy przysposobienia wojskowego” oraz „klasy psychologiczno-prawnej”.

W środkowej części ceremonii Pani Dyrektor podziękowała Nauczycielom za rzetelne i prawdziwe wypełnianie misji nauczyciela i pracownika szkoły i życzyła, aby wysiłek w pracy z młodzieżą przynosił im niezmiennie satysfakcję i spełnienie.

Do podziękowań przyłączyli się również uczniowie, przekazując na ręce Dyrektora i Wicedyrektorów symboliczne róże oraz  ppłk. Jacek Kazimierski, porównujący bycie nauczycielem z „ciężką służbą”.

Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie wyróżnionym Nauczycielom Dyplomów i słoneczników (warto tu zaznaczyć, iż wybór kwiatów nie był przypadkowy; słonecznik jako symbol ciepła i radości , będący zarazem ozdobą jak i lekarstwem, doskonale wpisał się ideę odznaczenia nauczycieli z powołaniem).

Wśród uhonorowanych znaleźli się:

 • wyróżnieni Nagrodą Starosty:
  • Anna Ościłowska
  • Witold Ołdakowski
 • odznaczeni medalami za długoletnią służbę Kuratorium Oświaty w Warszawie:
  • Tomasz Szuba (złoty)
  • Katarzyna Budzyńska (srebrny)
  • Grażyna Kowalczyk (srebrny)
  • Grażyna Kubowiak (srebrny)
  • Małgorzata Dumicz (brązowy)

 • otrzymujący Nagrodę Dyrektora:
  • Elżbieta Parol
  • Tadeusz Urbanowicz
  • Jolanta Binkowska
  • Katarzyna Budzyńska
  • Ewa Dróżbalska-Kopka
  • Małgorzata Dumicz
  • Paweł Domagała
  • Adam Kamela
  • Halina Nowak
  • Mirosław Paja
  • Jadwiga Rygielska
  • Anna Szostek
  • Emilia Wiśniewska
  • Anna Zagórska

W trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej miało miejsce także uroczyste ślubowanie uczniów klas I-szych, tradycyjne przekazanie sztandaru uczniom klas pierwszych oraz wręczenie wyróżnień uczniom ustępującego pocztu sztandarowego.

Na zakończenie społeczność szkolną oraz gości zachwycił występ zespołu tanecznego. Dwanaścioro uczniów prezentując dwa skoczne układy taneczne, wprawiło w dobry humor wszystkich obecnych.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17