Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PROGRAM eTwinning

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół. Program promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą tworzyć partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych.

Dzięki międzynarodowemu projektowi uczniowie biorący w nim udział rozwijają kompetencje językowe i umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii, pogłębiają znajomość kultury, tradycji i realiów krajów europejskich oraz zdobywają umiejętności planowania, decydowania i pracy w grupie.

Nasz projekt zatytułowany jest  „Promoting healthy lifestyle among young people” i dotyczy promowania wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Naszym głównym partnerem jest szkoła średnia z Hiszpanii. Wspólnie pracujemy na platformie online i komunikujemy się w języku angielskim. Do naszego projektu dołączyły szkoły z Portugalii, Belgii i Turcji.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17