Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWAW ROKU SZKOLNYM 2017/2018


PLAN PRACY KOMISJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWAW ROKU SZKOLNYM 2017/2018


1. Organizacja zajęć

Zadania do realizacji:

- sporządzić harmonogram korzystania z sali gimnastycznej, sali tenisa stołowego i sali ćwiczeń siłowych.

2. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

Zadania do realizacji:

- zapoznać się z rejestrem wskazań i przeciwwskazań uczniów w zakresie wf (zwolnienia lekarskie)

- zapoznać uczniów z regulaminem sali gimnastycznej, boiska i sali do ćwiczeń siłowych

- dostosować materiał programowy wg wieku, płci, rozwoju psychofizycznego i sprawności uczniów

3. Praca dydaktyczna

Zadania do realizacji:

- przeprowadzić jesienne i wiosenne badania sprawności fizycznej

4. Działalność wychowawcza

Zadania do realizacji:

- przestrzegać przepisów „fair play” we współzawodnictwie indywidualnym i zespołowym

- uczestniczyć z młodzieżą w zawodach sportowych

- zwracać szczególną uwagę na kulturę kibicowania

-przedstawiać informacje z udziału w imprezach sportowych (gazetka szkolna, Internet, uroczystości szkolne)

- prezentować sylwetki najlepszych sportowców

5. Organizacja imprez i udział w imprezach

I. Organizacja

 1. Mistrzostwa Powiatu :

- piłki koszykowej dziewcząt- Ewa Mikucewicz

- piłki nożnej chłopców – Robert Stelmach

- piłki nożna dziewcząt - Robert Stelmach

- tenisa stołowego - Robert Stelmach, Agnieszka Bąk

- lekkiej atletyki – nauczyciele wychowania fizycznego

 1. rozgrywek międzyklasowych o Mistrzostwo Szkoły

- piłki nożnej chłopców - Robert Stelmach

- tenisa stołowego dziewcząt i chłopców - Robert Stelmach, Agnieszka Bąk

 1. W ramach promocji szkoły organizacja Turnieju Crosfitt o Puchar Starosty szkół ponadgimnazjalnych – nauczyciele wychowania fizycznego

 2. Cykliczne spotkania młodzieży z Mistrzami Sportu promującymi sport, aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia – Agnieszka Bąk

 3. Organizacja Mazowieckiego Turnieju klas mundurowych- Jacek Łuniewski, Arkadiusz Sołowiej

II Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym i regionalnym wg kalendarza Powiatowego Związku Sportowego oraz udział w Powiatowym Turnieju wiedzy o pożarnictwie:

 1. na szczeblu powiatowym:

- indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe- Bożena Niemyjska, Robert Stelmach

- piłka siatkowa dziewcząt - Adam Kamela, Agnieszka Bąk

- piłka siatkowa chłopców - Adam Kamela

- piłka koszykowa dziewcząt – Ewa Mikucewicz

- piłka koszykowa chłopców – Arkadiusz Sołowiej

- pływanie- Bożena Niemyjska

- tenis stołowy dziewcząt i chłopców – Robert Stelmach, Agnieszka Bąk

- piłka nożna dziewcząt – Robert Stelmach

- lekka atletyka – nauczyciele wychowania fizycznego

- Turniej wiedzy o pożarnictwie – Grażyna Kowalewska

 1. na szczeblu regionalnym:

- piłka siatkowa dziewcząt - Adam Kamela

- piłka siatkowa chłopców - Adam Kamela

- piłka koszykowa dziewcząt – Ewa Mikucewicz, Arkadiusz Sołowiej

- piłka koszykowa chłopców – Arkadiusz Sołowiej

- piłka ręczna chłopców – Kamil Kubicki, Jacek Łuniewski

- pływanie- Bożena Niemyjska, Ewa Mikucewicz

- indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe – Bożena Niemyjska

- lekka atletyka - Bożena Niemyjska

III Udział klas wojskowych w:

 • Przeglądzie Musztry Paradnej

 • Turnieju Strzeleckim

 • zawodach Sprawni jak żołnierze

 • zawodach Mazowiecki Turniej klas mundurowych

 • srebrne muszkiety

 • uczestnictwo w obozie szkoleniowym klas mundurowych

IV Realizacja pilotażowego programu dla klas mundurowych pod patronatem MON

6. Dokształcanie zawodowe

Zadania do realizacji:

 • uczestniczyć w zajęciach modelowych dla nauczycieli w –f, konferencjach przedmiotowo- metodycznych, kursach, warsztatach metodycznych, szkoleniach Rady Pedagogicznej

 • przeprowadzenie lekcji otwartych przez nauczycieli odbywających staż: Agnieszke Bąk, Roberta Stelmacha

Komisja przedmiotowa w składzie:

Ewa Mikucewicz

Bożena Niemyjska

Robert Stelmach

Adam Kamela

Arkadiusz Sołowiej

Kamil Kubicki

Agnieszka Bąk

Grażyna Kowalewska


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64