Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

LEKCJA INFORMATYKI NA UCZELNI

W dniu 21 października 2010 klasa I i II inf uczestniczyła w zajęciach w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na zajęciach w ramach prjektu Informatyka+. 

Temat zajęć: Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych. Uczniowie wysłuchali wykładu, następnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych. Na koniec wszyscy uczniowie napisali test, który wypadł bardzo dobrze.

Odbiór materiałów

Wykład

Zajęcia w laboratorium

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17