Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli kształcenia praktycznego i teoretycznego w technikum w zawodach:

1- technik geodeta
2- technik informatyk / specjalizacje: systemy operacyjne,bazy danych,sieci komputerowe, urządzenia technik komputerowych/
3- technik budowy dróg
4- technik chłodnictwa i klimatyzacji
5- technik przemysłu mody
6- technik budownictwa

oraz

7- nauczyciela fizyki /realizacja podstawy w zakresie rozszerzonym/
8 – nauczyciela języka hiszpańskiego
9- nauczyciela rewalidacji
10- nauczyciela wspierającego kształcenie / tu: wymagany kierunek pedagogika specjalna/.

Warunki pracy:

1. Czas pracy 40 godzin, w tym pensum 18-22 godz. zajęć dydaktycznych z uczniami, w pięciodniowym tygodniu - wg planu lekcji max do 17.10, w poniedziałki praca do 19.00-19.30 / w każdy poniedziałek odbywa się rada pedagogiczna lub warsztaty szkoleniowe lub zebranie z rodzicami lub rada zespołu przedmiotowgo/zadaniowego/ewaluacyjngo/ ew. diagnostycznego z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczenimi i opiniami,

2. Umowa na czas nieokreślony /dla nauczycieli w stopniu co najmniej kontraktowego/ lub na czas określony /dla pozostałych/.

3. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole:

           a) mgr /poz. 7 i 8/ lub mgr inż. z przygotowaniem pedagogicznym- 2538 zł,

           b)  mgr inż. bez przygotowania pedagogicznego- 2250 zł,

           c) inż. z przygotowaniem pedagogicznym- 2250 zł,

           d)  inż. bez przygotowania pedagogicznego- 2230 zł.

            / wynagrodzenie prawdopodobnie wzrośnie o 9,6%/

      oraz dodatek za staż od 4 roku pracy 1% za każdy przepracowany rok.

      Możliwe dodatki brutto:

* za wychowawstwo klasy /dla chętnych pełnić tę funkcję/ 111 zł,

* motywacyjny (ok. 200 zł), zgodnie z regulaminem i po przepracowaniu roku.

 

W trosce o zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, dyrektor przyjmie każdego /również w wymiarze pół lub 1/3 etatu/, kto czuje predyspozycje do zawodu nauczyciela i spełnia n/w kryteria.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe zgodne z kierunkiem nauczanych przedmiotów,

2. Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia kwalifikacji w formie studiów podyplomowych w ciągu dwóch lat od podjęcia pracy w szkole,

3. Zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

Oferuję pracę w bardzo dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach i miłej atmosferze.

Oferty proszę kierować do sekretariatu szkoły pn-pt w godz. 8.00-16.00.

 

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                              Małgorzata Beczek

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17