Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Nauka w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z kwalifikacji:

 • BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu    - TECHNIKA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W  BUDOWNICTWIE.

 

 

 

Przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym to matematyka i fizyka.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
 • organizowania  i  kontrolowania  robót  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu budowy;
 • montażu,    użytkowania    i    demontażu    rusztowań    stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 • koordynowania    prac    związanych    z    wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania    i    kontrolowania    robót    wykończeniowych prowadzonych    w obiektach budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

 

 

Praktyki zawodowe odbywać się będą w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisze umowy o współpracy. Szkoła zapewnia praktyki wszystkim uczniom. Odbywać się będą one w komfortowych warunkach, które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 

Przedsiębiorcy  współpracującyc ze szkołą w których także można odbyć praktyki w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie:

- REMEX sp. z o. o. sp. k., Mińsk Mazowiecki,

- Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna,

- VILLA DEVELOPMENT V. D. Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

- Usługi Remontowo Budowlane Mieczysław Rogulski,

- i wiele innych przedsiębiorstw.

 

Kontynuacja nauki w zakresie budownictwa:

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64