Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik chłodnictwa i klimatyzacji  

 

 

 

 

Nauka w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum i 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

 

W trakcie czteroletniego lub pięcioletniego  okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z kwalifikacji,

Wykonywanie robót związanych z montażem, instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 

Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem, instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIKA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka

 

Szkoła kształcąca w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• montowania i uruchamiania instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• oceniania stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• organizowania prac związanych z  montażem i eksploatacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Szkoła  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach, które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych. W zakładach tych istnieje możliwość zdobycia zatrudnienia po skończeniu nauki.

 

Lista współpracujących ze szkoła podmiotów realizujących kształcenia praktyczne.

ELZET Leszek Zając,

WEKLIM Leszek Czyż,

SCHIESSL – Polska

WENA Klimatechnik Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo

Carrier Polska Sp. z o. o.

ESKIMO Chłodnictwo – Klimatyzacja  - Wentylacja,  Andrzej Żak

ZAWMAR Marek Zawłocki

Kontynuacja nauki w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji

  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Poznańska,
  • Politechnika Śląska,
  • Politechnika Warszawska,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy,
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64