Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

konkurs 'Szkoła Dobrego Wychowania

W okresie od 14.11. 2016r do 14.05.2017 r w naszej szkole został przeprowadzony konkurs ‘”Szkoła dobrego wychowania” Celem konkursu było zapoznanie młodzieży ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Zrealizowaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu:

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.
  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.
  3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”
  4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników….
  5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. 
  6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

Podczas wykonywania zadań konkursu młodzież stawiała sobie wiele istotnych, ważnych pytań na które mieli możliwość szczerze porozmawiać, zastanowić się nad sobą, swoim zachowaniem, relacjami z dorosłymi, rodziną , nauczycielami i rówieśnikami co bardziej motywowało do pracy ich nad sobą. Bo przecież „nikt z nas nie jest idealny”.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17