Realizacja zakupu wyposażenia indywidualnego uczniów klas OPW

Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim zakończył pomyślnie realizację zakupu wyposażenia indywidualnego uczniów klas OPW. Zakup finansowany w 80% ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, w 20% ze środków Powiatu Mińskiego pozwolił na kompletne umundurowanie klasy I i II OPW oraz doposażenie szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego. Koszt całkowity zakupów wyniósł 82 640 pln.