Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Ewy Bujalskiej

Dnia 21 października  Pani Ewa Bujalska została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, aby zdobyć to wyróżnienie trzeba spełnić szereg kryteriów m.in. posiadać wyróżniającą ocenę pracy, posiadać wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, współpracować ze środowiskiem lokalnym, działać na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

To niektóre z licznych wymagań do nagrody Ministra Edukacji Narodowej, co jeszcze bardziej podkreśla sukces osiągnięty przez Panią Ewę Bujalską.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17