Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych o tresci zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatnosci.

Cel ten bedzie realizowany poprzez nastepujace cele szczególowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejetnosci zwiazanych z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
  • umozliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotowych tresci;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatnosci i ochrony danych osobowych;
  • ksztaltowanie wsród uczniów swiadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17