Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Podpisanie umowy w sprawie budowy nowego obiektu sportowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

W dniu 11 maja 2016 r.  w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckimpo podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS Nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W drodze postępowania przetargowego w trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjne handlowe i Usługowe ”DOMBUD” Spółka z.o.o. w Białej Podlaskiej.

Wartość zadania, wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w niezbędny, podstawowy sprzęt sportowy wynosi 5.448.340,35 zł. Powiat Miński otrzyma dofinansowanie w kwocie  1.975.000,00 zł z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.


Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do dnia31 lipca 2018 r. Rozpoczęcie robót, zgodnie z zawartą umową,  przewidziano na dzień 1 czerwca 2016 r. 

 

Źródło: powiatminski.pl


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17