Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Pracownia chłodnictwa i klimatyzacji

8 kwietnia 2016 r. została otwarta pracownia chłodnictwa i klimatyzacji. W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Adam Trześkowski.

W pracowni znajduje się podstawowy sprzęt do nauki przedmiotów zawodowych w technikum chłodnictwa i klimatyzacji m.in. jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT, sprężarki chłodnicze, chłodnice i zestawy agregatów chłodniczych, urządzenia pomiarowe i podstawowy sprzęt elektryczny. Pracownia została wyposażona w system wentylacji odciągowej, tablicę interaktywną.

Koszty adaptacji pracowni rozwijającej kwalifikacje zawodowe wyniosły łącznie 175.848,39 zł.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17