Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Wycieczka do Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk

W czwartek 14 kwietnia uczniowie klasy 2 AD udali się na wycieczkę do Warszawy, której celem było zwiedzenie Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk.  Młodzież wzięła udział w lekcji muzealnej „Geologia i surowce  mineralne Polski”, podczas której poszerzyła wiedzę na temat budowy geologicznej Polski i Europy oraz procesów geologicznych kształtujących nasz kontynent.

Uczniowie poznali bogactwo skał i minerałów występujących w naszym kraju oraz czynniki wpływające na rzeźbę naszej ojczyzny. Przybliżona została między innymi rzeźbotwórcza działalność lądolodów i lodowców górskich, które przekształcały teren Polski przez ostatnie kilkaset tysięcy lat.

Po lekcji uczniowie zapoznali się z bogatymi zbiorami muzeum zgromadzonymi w działach Mineralogii i Petrografii oraz Bursztynu. Obejmują one między innymi kolekcje skał i minerałów, meteorytów pochodzących z terytorium Polski i świata. Młodzież obejrzała zbiory bursztynu bałtyckiego, jedne z największych kolekcji tego typu na świecie.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17