Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Spotkania z profesorem Mariuszem Jędrzejko

15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyły się spotkania z profesorem Mariuszem Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej dotyczące szeroko pojętej tematyki uzależnień. 

Zostały one zrealizowane w trzech formach:

* warsztaty dla młodzieży (uzależnienia),

* rada szkoleniowa dla nauczycieli (narkotyki i paranarkotyki – działanie na organizm, sposoby przyjmowania, zagrożenia, pomoc po zażyciu, postępowanie z osobą „pod wpływem”),

* zebranie dla rodziców (zagrożenie uzależnieniem: komputer, telefon, narkotyki, dopalacze, normy i wartości w wychowaniu, warunki dobrego funkcjonowania centralnego układu nerwowego).

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17