Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

I Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych

W dniach 29-30 maja 2015 r. odbył się I Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych organizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Honorowy patronat  nad imprezą objęli: minister obrony narodowej , mazowiecki kurator oświaty, komendant główny żandarmerii wojskowej, starosta miński, burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki  i dyrektor MOSiR-u.

Uroczystość otwarcia uświetnili swoja obecnością: z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej  płk. Jacek Dzięgielewski, z ramienia Kuratorium Oświaty w Warszawie wicekurator oświaty Katarzyna Góralska i wizytator Zdzisław Młodziejewski, Komendant  Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk Tomasz Szoplik, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk dr hab. Piotr Płonka, starosta miński  p. Antoni Jan Tarczyński, burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki p. Marcin Jakubowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Robert Smuga.

Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn wyłonionych podczas eliminacji przeprowadzonych w poszczególnych  delegaturach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Uczestnicy turnieju zostali zakwaterowani w internacie przy Zespole Szkół nr 1.

Zawody odbywały się na obiektach: Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.W trakcie zawodów rozegrano następujące konkurencje: strzelanie, rzut granatem na odległość, cross fit, sztafeta na basenie na dystansie 50 m oraz bieg na orientację. 

Pierwsze miejsce w Turnieju zajęła drużyna Zespołu szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, miejsce drugie wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół nr. 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, trzecie miejsce zajęła drużyna z  Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej .

Na uroczystości wręczenia nagród odbyło się podsumowanie wyników poszczególnych konkurencji turnieju i wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów drużynom. Szczególne podziękowania za współorganizację turnieju zostały skierowane do pana ppłk Sławomira Niemirki .

Wszystkim opiekunom i trenerom wręczono podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju. Brązowym medalistom nagrody i puchar wręczyła dyrektor Zespołu szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego p. Małgorzata Beczek. Srebro zostało wręczone przez wizytatora Zdzisława Młodziejowskiego  . Zwycięscy otrzymali puchar z rąk płk Pawła Lewandowskiego reprezentującego Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Wyniki szczegółowe w poszczególnych konkurencjach prezentuje tabela:

Na zakończenie pierwszego dnia turnieju odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu, które umożliwiło wymianę doświadczeń między nauczycielami i młodzieżą.

Założone cele turnieju zostały zrealizowane co potwierdza fakt, że współzawodnictwo jest najbardziej racjonalnym i efektywnym sposobem wzmacniania motywacji uczenia się czegoś nowego poza minimum programowym a zarazem promowania wychowania proobronnego i kultywowania tradycji patriotycznych. 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17