Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Konkurs "Idiomy i przysłowia angielskie"

Zerdecznie zapraszam uczniów Zespołu Szkół nr 1 do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego, który odbędzie się w marcu w ramach tygodnia języków obcych. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu. Organizator p. Agnieszka Chorążewicz

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU „ IDIOMY ANGIELSKIE”

 

 

I. Cele konkursu

 

1. Sprawdzenie i poszerzenie wiedzy na temat idiomów angielskich i ich użycia.

2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania umiejętności językowych wiedzy na temat żywego języka.

3. Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim.

4. Propagowanie nauki języków poprzez wspólną zabawę , współzawodnictwo i rozwijanie pasji uczniów.

 

II  Organizacja:

 

1. Organizatorem konkursu jest p. Agnieszka Chorążewicz.

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

3. Konkurs odbędzie się w marcu, podczas Tygodnia Języków Obcych. O dokładnym terminie i godzinie konkursu uczniowie zostaną poinformowani na tydzień przed konkursem.

4.  Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się u swoich nauczycieli języka angielskiego lub bezpośrednio do p. Agnieszki Chorążewicz, sala 115 .

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej (45 minut):  zadania typu test wyboru, uzupełnianie zdań, dopasowywanie, tłumaczenie itp.,

6. Nagrody:

- Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymują dyplomy i nagrody książkowe lub rzeczowe oraz ocenę 6 z języka angielskiego,

- Uczestnicy konkursu, którzy uzyskają wysoki wynik w konkursie otrzymują ocenę 5 za aktywność z języka angielskiego.

 

 Zachęcam do udziału.

 

 

Organizator konkursu:

 

Agnieszka Chorążewicz

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17