Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Konkurs na opowiadanie o tematyce bożonarodzeniowej w języku angielskim

Cele konkursu:

Rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim.
Rozwijanie świadomości kulturowej i obyczajowej.
Uwrażliwienie na różnorodność zwyczajów i form spędzania świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia uczniów.
Promowanie indywidualnych osiągnięć uczniów.

Regulamin: 


1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas liceum i technikum.
2.Opowiadanie powinno liczyć 250-300 słów.
3.Opowiadanie powinno składać się z trzech podstawowych części:
a)wprowadzenia,
b)rozwinięcia,
c)zakończenia.
4.Praca powinna być napisana na papierze formatu A4, przy użyciu komputera.
5.W treści opowiadania można uwzględnić różne aspekty kulturowe, historyczne oraz różne zwyczaje, stosując się do podanych wymagań:
a)czas akcji – 24 lub 25 grudnia dowolnego roku,
b)miejsce akcji – dowolny kraj, kontynent lub planeta,
c)postacie – prawdziwe, fikcyjne, historyczne.
6.Przy ocenianiu prac pod uwagę będą brane następujące aspekty:
a)poprawna organizacja , spójność i logika wypowiedzi
b)poprawność i bogactwo językowe,
c)wyobraźnia i kreatywność,
7.Termin składania prac prac upływa dnia 15 grudnia 2014r. Prace należy składać do p. Agnieszki Chorążewicz, sala 115 lub do swojego nauczyciela języka angielskiego.
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w Tygodniu Języków Obcych (marzec).

Zapraszam do udziału.  Za udział w konkursie uczniowie otrzymują oceny 5 lub 6, pod warunkiem ,że praca po sprawdzeniu nie okaże się plagiatem.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17