Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Sprawdziany, testy i prace

Nieprzekraczalne terminy oddawania prac

Klasa Przedmiot Temat Termin oddania do Uwagi
 IIgeo  geodezja inzynieryjna
 projekt budynek-szkic dokumentacyjny
 12 grudnia 2019
 

       


Prace oddawane po terminie lub zwrócone do poprawy będą przyjmowane wyłącznie w ramach konsultacji w okresie do dwóch tygodni.

Poprawy sprawdzianów

Na poprawę sprawdzianów i testów, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, uczniowie mają nieprzekraczalny czas dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

Klasa Nr  sprawdzianu Temat Termin poprawy do Uwagi
IIgeo
   Osnowy realizacyjne i mapa do projektu
 27 listopada 2019
 
 
 
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64