Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

I psychologiczno - prawna

Klasa I psychologiczno – prawna jest znana z aktywnego włączania się w życie kulturalne szkoły  oraz ze szczerej przyjaźni z podręcznikami.  Uczennice pod czujnym okiem wychowawcy p.Wioletty Kucińskiej w przerwach między organizowaniem apeli, uroczystości szkolnych, reprezentowaniem szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych znalazły czas na naukę, dzięki czemu osiągnęły legendarną średnią klasową – 4,62.

Najwyższą średnią ocen w klasie i szkole 5,56 wypracowała Katarzyna Kacprowicz, a 50%  uczennic w tej klasie opuściło szkolne mury ze świadectwem z wyróżnieniem.

Drugą średnią w liceum uzyskała klasa ILowb4,46 dowodzona przez p. Wojciecha JackowskiegoDziesięciu uczniów tej klasy otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17