Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasza szkoła zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” przystępując do III Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. W działania zaangażowali się wszyscy nauczyciele i młodzież. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej placówce przedstawicieli policji, służby zdrowia, straży pożarnej, opieki społecznej, kościoła, specjalistów uzależnień, którzy profesjonalnie wywiązali się z powierzonego im zadania. Wychowawcy z zaangażowaniem realizowali tematykę zadań konkursowych współpracując z pedagogami szkolnymi. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w organizowanych zajęciach oraz chętnie udzielali się podczas konwersatoriów.                  W wyniku podjętych działań zostały zrealizowane następujące cele:

- spopularyzowanie podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego,

- zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zachowań bezpiecznych oraz konsekwencji postępowania niezgodnego z prawem,

- przybliżenie pracy służb mundurowych oraz znaczenia tego rodzaju instytucji w systemie bezpieczeństwa państwa,

- uświadomienie, że niepełnosprawni są wśród nas,

- zapoznanie z obowiązkami państwa w zakresie udzielania pomocy,

- promowanie profilaktyki przeciwnowotworowej,

- poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień,

- kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych,

- poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów.

Dzięki realizacji tak bogatego programu konkursu, poszerzeniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności młodzieży hasło: „Prawo , Przyjaźń, Tolerancja” nie są pustymi słowami , a nasza szkoła stała się bardziej bezpieczna i przyjazna uczniom.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17