Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Skarby biblioteki

Najstarsza książka z roku 1908

Heilpern M., O tajemnicach przyrody, Cz. 1

Wiadomości wstępne o świecie z 75 rysunkami w tekście.
Wyd. 3 poprawione, Kraków: S.A. Krzyżanowski,
Wydaw. M. Arcta w Warszawie, 1908, 351s.

Książka uszkodzona, brak stron od 95 do 122.
Nr inw. 156.

 

 

Najstarszy podręcznik z roku 1950

Steckel S., Algebra dla klas X-XI szkół ogólnokształcących,
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1950, 383 s.

Opracowany zgodnie z programem liceów ogólnokształcących z roku 1936 dla klas 10 i 11 .
Książka zatwierdzona pismem ministra Oświaty jako pomocnicza na rok szkolny 1950/51.
Nr inw. 135p.Książka opatrzona pierwszym numerem inwentarzowym

Andrzejewski Jerzy, Popiół i diament: powieść,
Wyd. 2, Czytelnik: Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, 1949, 334,[1] s.

Oprawa twarda, grzbiet i narożniki - szare płótno.

Nr inw. 1.

 

 

 

Książka wydana w roku 1921

Słowacki Juljusz, Trzy poemata,

Wydał i objaśnił Juljusz Kleiner,
Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, Druk W.L. Anczyca i Spółki, 1921, 143 s. (Pisarze Polscy i Obcy nr 2).

Zwróć uwagę na pisownię: Juljusz, poemata.

Nr inw. 1025.Książka wydana w roku 1923

Słowacki Juljusz, Lilla Weneda: tragedia w pięciu aktach wraz z Grobem Agamemnona,

oprac. Juljusz Kleiner,
Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, Druk W.L. Anczyca i Spółki, 1923, 209 s. (Pisarze Polscy i Obcy nr 5).

Nr inw. 1022

 

 Książka wydana w roku 1925

Słowacki Juljusz, Trzy poemata,
Wydał i objaśnił Józef Maurer. Wyd. 2. Kraków: : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej,

Druk W.L. Anczyca i Spółki, 1925, 98 s. (Bibljoteka Narodowa nr 49).

Część kartek nie została rozcięta.

Nr inw. 1162.

 

Książka wydana w roku 1928

Słowacki Juljusz, Marja Stuart: drama historyczne w pięciu aktach,

oprac. Józef Ujejski , Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej,

Odbito czcionkami Drukarni Ludowej w Krakowie pod zarządem Henryka Schiffa, 1928, 104 s. (Bibljoteka Narodowa nr 111).

Nr inw. 1026.

 Książka wydana w roku 1931

Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz): Urodzony Jan Dęboróg: dzieje jego rodu, głowy i serca przez niego samego opowiadane a rytmem spisane przez W.S. Wyd. 4,

Warszawa Nakład Gebethnera i Wolffa, Druk W.L. Anczyca i Spółki, 1931,88 s. (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej 93).

Nr inw. 13352.

 


Pierwsza kronika szkoły.

W zbiorach biblioteki od 2004 roku.

Bogaty zbiór zdjęć m.in. budowa szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64