Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku i obiektywie

Szanowni Państwo! Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zapraszają uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w konkursie: „Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku, na plakacie i w obiektywie"

Regulamin konkursu

„Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku, na plakacie i w obiektywie.” 

  1. I. Organizator

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

  1. II. Współorganizator 

Zespół Szkół nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

ul. Budowlana 4

tel. 25-758-25-64,    fax. 25-758-36-17,   e-mail: budownictwo@zs1mm.edu.pl

III. Adresat

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Mińskiego

IV. Zadanie konkursowe

Uczestnik konkursu wykonuje odręczny rysunek ołówkiem (format min  A4), plakat dowolną technikąlub ciekawe zdjęcie (format min 15x21 cm) przedstawiające Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim.

         Do pracy należy dołączyć: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana.

V.Terminy

Ogłoszenie konkursu: 17 marca 2014 r.
Termin składania prac: 7kwietnia 2014r., do godziny 16.00
Miejsce składania prac: sekretariat ZS nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Maz.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu

 Wyniki konkursuzostaną ogłoszone 9 kwietnia 2014r. na stronie www.zs1mm.edu.pl 

VII. Wręczenie nagród: wręczenie odbędzie się

podczas „Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych” w auli

ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim11 kwietnia 2014,o godzinie 10.00

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17