Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Architektura świata, który mnie otacza

Zespół Przedmiotów  Budowlanych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zaprasza gimnazialistów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Architektura świata, który mnie otacza”

 

   

Regulamin konkursu

„Architektura świata, który mnie otacza” 

I. Organizator

Zespół Przedmiotów Budowlanych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4
tel. 25-758-25-64,    fax. 25-758-36-17,   e-mail: budownictwo@zs1mm.edu.pl

II. Adresat

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mińskiego.

III. Zadanie konkursowe

Uczestnik konkursu w dowolnej technice i formacie wykonuje plakat, szkice, rysunki przedstawiające ciekawe miejsce w miejscowości, z której pochodzi. Miejsce to może spełniać różne kategorie estetyczne: może zachwycać, może zaburzać ład otoczenia.

Do pracy należy dołączyć: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana.

IV. Terminy

Ogłoszenie konkursu: 5 marca 2014 r.

Termin składania prac: 9 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na giełdzie szkół ponadgimnazjalnych: 11kwietnia 2014 r.

Prace będą wystawione przed aula Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 11 kwietnia podczas giełdy szkół ponadgimnazjalnych.

V. Inne informacje o konkursie

  1. Każdy uczestnik może oddać dowolną ilość prac.
  2. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową.
  3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi a dodatkowo każdy uczestnik i opiekujący się nim nauczyciel oraz szkoła otrzyma dyplom udziału w konkursie.
  4. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora wraz z prawami autorskimi.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

ZS nr 1 im. K. Wielkiego 25-758-25-64 mgr inż. Ewa Bujalska
lub   budownictwo@zs1mm.edu.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Nauczyciele przedmiotów budowlanych

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17