Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Konkurs "Mała Ojczyzna w obiektywie aparatu"

Regulamin konkursu

Cel konkursu: Kształtowanie tożsamości lokalnej i wzmacnianie aktywności społecznej młodzieży. Zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do zainteresowania się swoim środowiskiem lokalnym.

Temat:  „Mała  Ojczyzna w obiektywie aparatu”

Przedmiot konkursu: Opracowanie przez uczniów kolażu składającego się ze zdjęć        czarno-białych lub kolorowych, które będą przedstawiać środowisko lokalne( małą ojczyznę )

Warunki uczestnictwa: Szkolny konkurs dla uczniów klas 1 i 2 liceum oraz 1, 2 i 3 technikum Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Jury: Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury konkursu

Skład  Jury Konkursu:

  •  p. J. Bystrzyńska
  •  p. M. Branicka - Miłkowska
  •  p. T. Kąkol
  •  p. M. Maciejak

Kryterium oceny :

  • Zgodność projektu z celami konkursu
  • Estetyka pracy
  • Ukazanie ciekawych i mało znanych miejsc swojego regionu
  • Zdjęcia wykonane osobiście

 

Format pracy:  Kolaż formacie A3 wraz z opisem fotografii na odwrocie pracy

Wyniki konkursu: Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego na apelu szkolnym

Laureaci:  3 najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Termin oddania prac : prace należy oddać do p. Bystrzyńskiej do biblioteki szkolnej do dnia 12 czerwca 2013r.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17