Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Technikum Informatyczne

Zapraszamy: www.facebook.com/TI.ZS1mm

Technicy informatycy w gospodarce rynkowej Unii Europejskiej stanowią grupę ludzi o dużych możliwościach zatrudnienia w Polsce, Europie i innych poza europejskich krajach.

Uczniowie technikum informatycznego z naszej szkoły w trakcie nauki:

 • Mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów CISCO potwierdzających ich wiedzę i umiejętności: 
  • IT Essentials PC Hardware and Software
  • CCNA Discovery 1. Podstawy sieci komputerowych – sieci dla domu i małego biznesu
  • CCNA Discovery 2. Praca w małym lub średnim przedsiębiorstwie bądź u dostawcy usług internetowych
  • CCNA Discovery 3. Podstawy przełączania i (średnio-zaawansowany) routingu pośredniego w przedsiębiorstwach
  • CCNA Discovery 4. Projektowanie i wsparcie dla sieci komputerowych
  • więcej...
 • Biorą udział w kursach, które są zgodne ze ścieżkami certyfikacji wyznaczonymi przez firmę Novell. 
  • 3101 (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) - Podstawy systemów linuksowych, w oparciu o rozwiązania SLE 11, kurs podstawowy zgodny z CompTIA Linux +
  • 3102 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) - Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 11, kurs średniozaawansowany
  • 3103 (SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration) - Administracja usługami serwerów linuksowych, w oparciu o SLES 11,
  • więcej...
 • Mogą zdobyć certyfikat ECDL. 
  Uczniowie z klas technik informatyk którzy uzyskają średnią powyżej 4.0 na semestr mają możliwość podejścia do egzaminu z jednego modułu za darmo. 

Wyniki egzaminu zawodowego:


2010 2011 2012
Egzamin zawodowy - ogółem 80% 86% 100%
Etap praktyczny egzaminu 84% 95% 100%
Etap pisemny egzaminu 96% 86% 100%

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17