Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Podpisało porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Zespoł Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego podpisało porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 

27 marca w Mińsku Mazowieckim miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy na zasadach określonych w Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół p. mgr Małgorzatę Beczek a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej reprezentowanym przez komendanta płk. dr. Piotra Płonkę.

Przedmiotem współpracy będzie przede wszystkim prowadzenie przez kadrę dydaktyczną Centrum Szkolenia ŻW wybranych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programach nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Uczniowie klas psychologiczno-prawnych będą zgłębiać m.in. tajniki prawa karnego, administracyjnego oraz cywilnego. Współpraca przewiduje także udział przedstawicieli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego jak i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w uroczystościach patriotycznych.

Porozumienie zawarte zostało w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształtowania wśród młodzieży szkolnej wartości patriotycznych i obronnych, wzmacniania więzi lokalnych pomiędzy wojskiem a społeczeństwem oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego i Żandarmerii Wojskowej.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17