Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Kolejny sukces uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Uczniowie naszego Technikum zespołowo w składzie:

  • Tomasz Damętka
  • Łukasz Kępka
  • Paweł Król

zajęli III miejsce w regionalnym etapie XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowanej przez Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Lądowej. Zespół znalazł się w gronie 49 szkół wyłonionych, spośród 185, które są uczestnikami Finału Centralnego. Szczególne gratulacje należą się Tomaszowi Damętce, za zajęcie 8 miejsca  i zakwalifikowanie się do zawodów centralnych, w których rywalizować będzie 82 uczniów z całego kraju.

 Zakres Olimpiady obejmuje wiadomości ogólnobudowlane, konstrukcyjne i projektowe z zakresu budownictwa oraz nowości rynkowych z dziedziny budownictwa. Dyrektor Zespołu gratuluje wygranej i życzy powodzenia na etapie centralnym.

Szczególne podziękowania kieruje do opiekuna Pani Ewy Bujalskiej dziękując jednocześnie za wkład i pracę na rzecz szkoły.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17