Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Zgodnie z Art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. ( znak sprawy – ZS1/2/ AD1/2013 ) o udzielenie zamówienia na Pakiet III p.n. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1” z przyczyny ,że nie złożono żadnej oferty.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17